ลิงค์ดีๆครับ

ลิงค์นี้มีสาระดีสำหรับผู้ที่คิดจะออกแบบเครื่องบินครับ ตามลิงค์ไปเลยครับ (ผลงานคุณดุสิตครับ)

http://www.weekendhobby.com/article/viewdatanew.asp?ID=15

สิงค์นี่สำหรับผู้มีใจรักในการท่องเที่ยว หาความสำราญกับธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร

http://www.trekkingthai.com/


ลิงค์นี้สำหรับค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์ในงานอีเลคทรอนิคส์ต่างๆครับ

http://www.datasheetcatalog.com/